Werkvoorbereider elektra, gas, water & data


Rapporteert aan:

 • Afdelingshoofd

Geeft leiding aan:

 • Niet van toepassing

Verantwoordelijkheden:

 • Realiseren van projecten conform uitgangspunten op het gebied van tijd, kwaliteit,    kosten.
 • Opnemen en schouwen van projecten.
 • Voorbereiden van de uitvoering.
 • Coördineren en bewaken van projecten in uitvoering tot en met oplevering conform onze interne afspraken en procedures.
 • Relatiebeheer van zijn/haar directe opdrachtgevers en overige externe relaties.
 • Samenwerken en mee beoordelen van medewerkers, toeleveranciers en onderaanne-mers op de projecten.
 • Toezicht naleving van de interne beheerssystemen (ISO, VCA, CKB)
 • Hanteert en bevordert het kwaliteits-, arbo-, veiligheids-, en milieuaspect op de          projecten
 • Diverse rapportages intern en extern.
 • Duurzame realisatie met minimale milieubelasting door de toepassing van duurzame werkmethoden in combinatie met milieubewust materiaalgebruik. Daarbij dienen de afvalstromen gescheiden ingezameld te worden voor hergebruik.

Taken / Bevoegdheden:

Algemeen:

 • Afstemmen met uitvoerder en voorman(nen) en ook adviseurs, neven- en onderaannemer, gemeentes & leveranciers over de werkzaamheden.
 • Voorbereiden van de uitvoering  oa maken van werkbegroting en uitvoeringsplanning en keuringsplan.
 • Bewaken voortgang van planning en productie.
 • Bijhouden van meer- en minderwerk en het communiceren en zo nodig afhandelen er van.
 • Financieel afhandelen van projecten in overleg met uitvoerder en afdelingshoofd.
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, van waaruit een duurzaam contact ontstaan wat klanten verbindt met de onderneming.
 • Deelname aan bouwteams en projectteams, waarbij beargumenteerde kansen worden gesignaleerd om aan de (veranderende) klantenwensen te voldoen.
 • Bijwonen en mee organiseren van start-werkbespreking t.b.v. overdracht relevante gegevens voor de uitvoering, ook KAM.
 • Signaleren van verbeterpunten in de uitvoering.
 • Samen met de uitvoerder bijhouden logboek uitvoering en de benodigde ISO/VCA/CKB vastleggingen.
 • Interne oplevering van het project, eventueel ook extern opleveren.
 • Mede organiseren van projectevaluatie & afhandeling van structurele projectgebonden klachten.
 • Blijvend op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en signaleert kansen en bedreigingen.

VGM:

 • Beoordelen & archiveren VGM- deelprojectplannen, zowel intern als van onderaannemers.
 • Houden van Toolboxen en VGM inspecties.
 • Opstellen van projectplannen in afstemming met de afdeling, waarbij bouwplaats mede-werkers worden geselecteerd.

Duurzaamheid:

 • Conformeren aan het inkoopproces van goederen en diensten, waarbij milieubewust en hergebruik als uitgangssituatie dienen.

Functie-eisen:

 • MBO niveau 4 werk- en denkniveau.
 • VCA- vol & evt. BHV
 • Kennis en ervaring met de G/W/E distributie in de ondergrondse infrastructuren
 • Dienstverlenende maar pro-actieve houding en goede contactuele vaardigheden.
 • Nauwkeurig, flexibel en doortastend.
 • Relevante aanwijzing (WV’er) (optioneel)

Vervangt de functie:

 • Uitvoerder en medewerkers bedrijfsbureau en eventueel voorman

Wordt zelf vervangen door:

 • Afdelingshoofd en werkvoorbereiding en Voorman

Opmerkingen / aanvullingen:

 • Conformeren aan het beleid en de procedures zoals vastgelegd.
 • Signaleren en initiëren van verbeteringen in de bedrijfsvoering.
 • Bijdragen aan een positief imago van het bedrijf.
 • Samenwerken in het team.
 • Deelname (telefonische) storingswachtdiensten

Competenties:

 • Communiceert makkelijk
 • Samenwerkend in belang van klant en bedrijf
 • Pro actief richting bedrijf en opdrachtgever
 • Klantgericht, maar wel resultaatgericht
 • Kwaliteit en veiligheid zijn als vanzelfsprekend
 • Besluitvaardig

Voor informatie kan er contact opgenomen worden met Erik Pereboom bereikbaar onder ons
algemene nummer 058 2848600.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

download de pdf van deze vacature