functie

uitvoerder ondergrondse infratechniek

Rapporteert aan:

 • Afdelingshoofd


Geeft leiding aan:

 • Voorlieden, ploegverantwoordelijke, de vaklieden en monteurs


Verantwoordelijkheden:

 • Realiseren van projecten conform uitgangspunten op het gebied van tijd, kwaliteit, kosten.
 • Opnemen en schouwen van projecten.
 • Voorbereiden van de uitvoering.
 • Coördineren en bewaken van projecten in uitvoering tot en met oplevering conform onze interne afspraken en procedures.
 • Relatiebeheer van zijn/haar directe opdrachtgevers en overige externe relaties.
 • Leiding geven en beoordelen van medewerkers, toeleveranciers en onderaannemers op de projecten.
 • Toezicht naleving van de interne beheerssystemen (ISO, VCA, CKB)
 • Hanteert en bevordert het kwaliteits-, arbo-, veiligheids-, en milieuaspect op de projecten
 • Diverse rapportages intern en extern.
 • Duurzame realisatie met minimale milieubelasting door de toepassing van duurzame werkmethoden in combinatie met milieubewust materiaalgebruik. Daarbij dienen de afvalstromen gescheiden ingezameld te worden voor hergebruik.


Taken / Bevoegdheden:

Algemeen:

 • Aansturen en afstemmen van de voorman(nen), vaklieden, monteurs en ook adviseurs, neven- en onderaannemer, gemeentes & leveranciers.
 • Voorbereiden van de uitvoering  oa maken van werkbegroting en uitvoeringsplanning en keuringsplan.
 • Bewaken voortgang van planning en productie.
 • Bijhouden van meer- en minderwerk en het communiceren en zo nodig afhandelen er van.
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, van waaruit een duurzaam contact ontstaan wat klanten verbindt met de onderneming.
 • Deelname aan bouwteams en projectteams, waarbij beargumenteerde kansen worden gesignaleerd om aan de (veranderende) klantenwensen te voldoen.
 • Houden van start-werkbespreking t.b.v. overdracht relevante gegevens voor de uitvoering, ook KAM.
 • Signaleren van verbeterpunten in de uitvoering.
 • Bijhouden logboek uitvoering en de benodigde ISO/VCA/CKB vastleggingen.
 • Interne oplevering van het project, eventueel ook extern opleveren.
 • Organiseren van projectevaluatie & afhandeling van structurele projectgebonden klachten.
 • Blijvend op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en signaleert kansen en bedreigingen.
 • Houden van F-gesprekken en betrokken bij de uitvoering van verzuimbeleid.


VGM:

 • Beoordelen & archiveren VGM- deelprojectplannen, zowel intern als van onderaannemers.
 • Houden van Toolboxen en VGM inspecties.
 • Opstellen van projectplannen in afstemming met de afdeling, waarbij bouwplaats medewerkers worden geselecteerd.

Duurzaamheid:

 • Conformeren aan het inkoopproces van goederen en diensten, waarbij milieubewust en hergebruik als uitgangssituatie dienen.

Functie-eisen:

 • MBO niveau 3 of 4 werk- en denkniveau.
 • VCA- vol & evt. BHV
 • Kennis en ervaring met de G/W/E distributie in de ondergrondse infrastructuren
 • Dienstverlenende houding en contactuele vaardigheden.
 • Nauwkeurig, flexibel en doortastend.
 • Leidinggevende ervaring, direct en indirect aan een team.
 • Relevante aanwijzing (WV’er) (optioneel)


Vervangt de functie:

 • Uitvoerder en medewerkers bedrijfsbureau en eventueel voorman


Wordt zelf vervangen door:

 • Afdelingshoofd en werkvoorbereiding en Voorman


Opmerkingen / aanvullingen:

 • Conformeren aan het beleid en de procedures zoals vastgelegd.
 • Signaleren en initiëren van verbeteringen in de bedrijfsvoering.
 • Bijdragen aan een positief imago van het bedrijf.
 • Coachend leidinggeven aan het team.
 • Deelname (telefonische) storingswachtdiensten


Competenties:

 • Communiceert makkelijk
 • Samenwerkend in belang van klant en bedrijf
 • Pro actief richting bedrijf en opdrachtgever
 • Klantgericht, maar wel resultaatgericht
 • Kwaliteit en veiligheid zijn als vanzelfsprekend
 • Besluitvaardig

Ons aanbod

 • Afwisselend werk bij een hedendaags familiebedrijf wat reeds 90 jaar actief is in deondergrondse infra.
 • Korte lijnen en samen klaren we de klus.
 • Beloning conform de cao voor de bouw en infra.
 • Waar nodig mogelijkheden voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Wil je gebruik maken van ons aanbod, stuur dan je cv, eventueel met motivatiebrief, aan: info@pol-bv.nl
Voor informatie kan er contact opgenomen worden met Erik Pereboom bereikbaar onder ons
algemene nummer 058 2848600.

download pdf

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.