afdelingshoofd electra en openbare verlichting

 

Rapporteert aan:

 • (Technisch) Directeur

Geeft leiding aan:

 • De afdeling Elektra en Openbare Verlichting
 • Projectteams en werkvoorbereiding.
 • Uitvoerder(s)

Verantwoordelijkheden:

 • Realiseren van projecten conform uitgangspunten op het gebied van tijd, kwaliteit, kosten.
 • Vanaf de aanvraag tot en met onderhoudstermijn betrokken bij de projecten.
 • Coördineren en bewaken van projecten tijdens voorbereiding, uitvoering en na oplevering conform onze intern afspraken en procedures.
 • Relatiebeheer van zijn/haar directe opdrachtgevers.
 • Leiding geven en beoordelen van medewerkers, toeleveranciers en onderaannemers van de afdeling en op de projecten.
 • Toezicht naleving van de interne beheerssystemen (ISO, VCA, CKB)
 • Initieert, hanteert en bevordert het kwaliteits-, arbo-, veiligheids-, en milieuaspect op de projecten
 • Diverse rapportages intern en extern
 • Duurzame realisatie met minimale milieubelasting door de toepassing van duurzame werkmethoden in combinatie met milieubewust materiaalgebruik. Daarbij dienen de afvalstromen gescheiden ingezameld te worden voor hergebruik.

Taken / Bevoegdheden:

Algemeen:

 • Aansturen en afstemmen van de uitvoerder(s)/voorman(nen), adviseurs, neven- en onderaannemer, gemeentes & leveranciers.
 • Werving van (vervolg)opdrachten in afstemming met verkoop en/of directie.
 • Financiële bewaking van het project, waarbij de projectfacturen en productiestaten worden gecontroleerd.
 • Verzorgt de opdrachtbegeleiding, waarbij meer- en minderwerk wordt aangeboden, gerealiseerd en afgehandeld.
 • Analyseren van tekeningen, voorschriften, productinformatie, schetsen of bouwplannen t.b.v. uitvoering, kostprijsberekening en informatieve rapportages.
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, van waaruit een duurzaam contact ontstaan wat klanten verbindt met de onderneming.
 • Deelname aan bouwteams en projectteams, waarbij beargumenteerde kansen worden gesignaleerd om aan de (veranderende) klantenwensen te voldoen.
 • Organisatie start-werkbespreking t.b.v. overdracht tekeningen, bestek, contracten, infrastructuur etc. Maar waar ook werkbegroting en planning besproken worden.
 • Voortgangsbewaking van het project bijvoorbeeld d.m.v. het organiseren en bijwonen van bouwvergaderingen samen met de opdrachtgever, maar ook door interne project overleggen.
 • Organiseren van projectevaluatie & afhandeling van structurele projectgebonden klachten.
 • Blijvend op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en signaleert kansen en bedreigingen.
 • Houden van F-gesprekken en betrokken bij de uitvoering van verzuimbeleid voor zijn/haar afdeling.

VGM:

 • Beoordelen & archiveren VGM- deelprojectplannen, zowel intern als van onderaannemers.
 • Opstellen van projectplannen in afstemming met de uitvoerder, waarbij bouwplaats medewerkers worden geselecteerd.

Duurzaamheid:

 • Coördinatie inkoopproces van goederen en diensten, waarbij milieubewust en hergebruik als uitgangssituatie dienen.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • VCA- vol & evt. BHV
 • Kennis en ervaring met projectleiding, werkvoorbereiding & calculatie in de ondergrondse infrastructuren
 • Dienstverlenende houding en contactuele vaardigheden.
 • Nauwkeurig, flexibel en doortastend.
 • Leidinggevende ervaring, direct en indirect aan een team.
 • Relevante aanwijzing (WV’er) (optioneel)

Vervangt de functie:

 • Uitvoerder en medewerkers bedrijfsbureau

Wordt zelf vervangen door:

 • (Technisch) directeur

Opmerkingen / aanvullingen:

 • Conformeren aan het beleid en de procedures zoals vastgelegd.
 • Signaleren en initiëren van verbeteringen in het managementsysteem en de bedrijfsvoering.
 • Bijdragen aan een positief imago van het bedrijf.
 • Coachend leidinggeven aan het team.
 • Deelname (telefonische) storingswachtdiensten

Competenties:

 • Communiceert makkelijk
 • Samenwerkend in belang van klant en bedrijf
 • Pro actief richting bedrijf en opdrachtgever
 • Enthousiast en positief
 • Teamspeler
 • Klantgericht, maar wel resultaatgericht
 • Kwaliteit en veiligheid zijn als vanzelfsprekend
 • Besluitvaardig