CO2 footprint Pol verder teruggebracht

Vorig jaar heeft de trend van CO2 uitstoot reductie zich verder doorgezet. En hoewel het laaghangende fruit onderhand wel geplukt is blijft Pol infratechniek zoeken naar manieren om haar CO2 footprint verder te verkleinen. In 2019 resulteerde dit in een reductie van 6,4%. Voor de komende periode streeft Pol er naar om deze uitstoot jaarlijks met 2% terug te dringen. Speerpunten hierbij zijn de verhoging van het bewustzijn onder de werknemers (bijvoorbeeld door het aanbieden van de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’), aanschaf van zuiniger vervoermiddelen, verdere digitalisering van de administratie en vervanging van verlichting door led armaturen. Daarnaast staan slimme vervangingsacties bij het materieel op de planning. Bijvoorbeeld door bij de aanschaf van nieuwe kranen goed te letten op het gewicht. Hierdoor hoeven deze niet langer per vrachtwagen te worden vervoerd, maar kunnen de bussen voortaan zelf een kraan menemen. In de grafieken hieronder de cijfers in beeld.