Pol Infratechniek, op weg naar CO2 prestatieladder niveau 3 eind 2017

 

 

Pol Infratechniek heeft in 2016 ruim voldaan aan haar (MVO) duurzaamheidsambitie om per kalenderjaar de CO2 uitstoot te verminderen te gemiddeld 5%. Vanuit in 2014 ingezette strategie is het gelukt om in 2016 een reductie te realiseren van maar liefst 16%. Hiermee toont Pol Infratechniek aan haar verantwoordelijkheid voor het ‘doorgeven van een bewoonbare aarde’ aan de volgende generaties serieus te nemen.

 

 

Door verschillende energie prestatie maatregelen zit inmiddels de hoofdvestiging op een redelijk contante CO2 uitstoot. Belangrijke stappen zijn gemaakt in het vervangen van bussen en vrachtwagens en het afstoten van ouder materieel. Het meest actuele (CO2) emissierapport – conform ISO 14064 - is te downloaden vanaf deze website.

Voor 2017 en verder is het de ambitie om 5% CO2 reductie te realiseren per kalenderjaar. Om deze uitdagende doelstelling te halen (binnen de groeiambities) worden elk kwartaal de meetbare cijfers vastgesteld en behandeld in het CO2 team overleg.

In onderstaande taart diagram is zichtbaar welke onderdelen van de bedrijfsvoering bijdragen aan de CO2 uitstoot. Omdat ruim 2/3 van de CO2 klimaatbelasting voortvloeit uit vervoer van personen, materieel en goederen is onze ambitie om op dit vlak de CO2 besparingen te gaan realiseren. Ingaande 1 januari 2017 worden daarom alleen nog maar personen wagens aangeschaft met Energie label A of B en overige voertuigen met een EURO-6 Energie label.

 

 

Aanvullend wordt met behulp van verdere digitalisering van bedrijfsprocessen en ‘tele’ werken actief gewerkt aan het terugdringen van fysieke ‘reis’ kilometers, waardoor direct bespaart wordt op het gebruik van fossiele (en steeds schaarser wordende) brandstoffen. Het meest actuele energiemanagementplan met doelen en communicatie is te downloaden vanaf deze website.

Vanaf 2013 is de focus met name gericht op energieopwekking/reductie hoofdlocatie en terugdringen CO2 uitstoot van het wagen park. De grote stappen die hierin gemaakt zijn motiveren om hiermee door te gaan de komende jaren. Vanaf 2018 zullen we de ambities ook verleggen naar de verder beheersing van de CO2 uitstoot die op de projecten/werklocaties plaats vindt. Uiteraard wordt er bij aanschaf en vervanging van productie materieel al aandacht besteed aan de energieprestatie en milieu belasting. Omdat ca. 27% van de CO2 uitstoot vanuit de ‘projectrealisatie’ voortkomt, is het niet meer dan logisch om de komende jaren aan CO2 reductie te blijven werken, als onderdeel van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid.

 

CO2 emissierapport

Energiemanagementplan

http://www.skao.nl