Waarborg voor kwaliteit en kennisniveau

Als opdrachtgever wilt u dat werken volgens geldende normen en procedures worden uitgevoerd en opgeleverd. Aan Gebroeders Pol BV zijn hiertoe een aantal certificeringen toegekend die de kwaliteit van de bedrijfsvoering en realisatie van werken borgen. Zo weet u dat alle geldende voorschriften worden nageleefd en toegepast. Periodieke toetsing hiervan garandeerd dat er altijd volgens de nieuwste inzichten wordt gewerkt. Een prettige gedachte. Hieronder een overzicht.

Pol kreeg onderstaande certificaten uitgereikt:

Klik op onderstaande afbeelding om pdf te openen

 

CKB-2014

 

ISO-9001

VCA

 

VIHB

CO2


CKB 2014:
De regeling zorgt dat de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd in de kabelleg- en buizenlegbranche. Zij doet dit door eisen te stellen aan het kwaliteitbeheerssysteem van kabelleg- en buizenlegbedrijven.
Het certificaat is drie jaar geldig. Tussentijds wordt het bedrijf echter nog vele malen gecontroleerd op het voldoen aan alle regels.
De CKB-regeling is onderverdeeld in drie scopes: "Kabelinfrastructuur", de scope "Buizenlegbedrijven" en de scope "Sleufloze technieken". Elk van deze scopes is weer onderverdeeld in een aantal processen. De diverse scopes waarvoor Pol is gecertificeerd staan op het certificaat en zijn:


Kabelinfrastructuur:
K-A. Laagspanning (≤ 1 kV), aanleggen/verwijderen
K-B1. Laagspanning (≤ 1 kV), monteren huisaansluitingen, distributienetten
en renovatie
K-B2. Laagspanning (≤ 1 kV), monteren openbare verlichtingsaansluitingen
K-C. Middenspanning (> 1, <25 kV), aanleggen/verwijderen
K-D. Middenspanning (> 1, <25 kV), monteren
K-K. Glasvezel aanleggen/verwijderen (inclusief het leggen van mantelbuis
en het inblazen van de glasvezel)
K-L. Glasvezel monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur
en kabelverdeler)
 
Buizenlegbedrijven:

B-A. Gas/Water ≤ Ø1 63: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen)
B-B. Gas/Water ≤ Ø 400: PE/PVC
 
Sleufloze technieken:

S-A. Kleine gestuurde boringen (maximaal 12 ton)
S-F. Pneumatisch buisdoorslaan (“raketten“, “impact ramming“ en “impact moling“)
 
ISO 9001:

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Hiermee geeft Gebroeders Pol aan dat de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Pol beschikt hiervoor over een uitgebreid en beproeft  kwaliteitsmanagementsysteem.
ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:
zeg wat je doet
doe wat je zegt
bewijs het
 
BT Railinfrastructuur:

De Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur is opgezet door Pro Rail, de Nederlandse Spoorwegen en een aantal brancheorganisaties en gekoppeld aan de VCA* en VCA** normen. Deze aanvulling op de VCA norm vindt zijn oorsprong in de Spoorwegwet en de Arbeidsomstandighedenwet.


VCA:
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om alle medewerkers van Gebroeders Pol veiliger te laten werken en het aantal ongevallen tot een minimum te laten beperken. VCA is veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.


NIWO VIHB:
V = vervoerder
I  = inzamelaar
H = handelaar
B = bemiddelaar


Besluit inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.