Specialist in ondergrondse Infra

Strategische keuze Pol bekroont met groot werk Wieringermeer

De drie jaar geleden ingeslagen weg van Pol infratechniek om zich meer als co-maker en partner te profileren begint vruchten af te werpen. In een markt met steeds minder opdrachtgevers en grotere aanbestedingen zoekt Pol daarvoor vaker de samenwerking met andere aannemers. Op basis van elkaar versterkende expertises ondertekenden Pol, Heijmans en Voskuilen maandag 29 januari jongstleden een contract met Alliander voor de realisatie van de infrastructuur voor Windpark Wieringermeer. Hieronder een foto van de ondertekening van de contracten en het door Alliander gepubliceerde persbericht.

Combinatie Heijmans – Pol infratechniek – Van Voskuilen realiseert de 20kV infrastructuur voor Windpark Wieringermeer

De combinatie ‘Heijmans - Pol infratechniek BV - Van Voskuilen’ gaat de aansluiting van Windpark Wieringermeer op het landelijk elektriciteitsnetwerk realiseren. In opdracht van netbeheerder Liander realiseert de  combinatie de 20 kV infrastructuur om het windpark in de nabije toekomst te vernieuwen en uit te breiden tot een van de grootste windparken van het Nederlandse vaste land. Het betreft een Design & Construct (UAV-GC 2005) contract waarbij de combinatie onder andere verantwoordelijk is voor het ontwerp, de vergunningen, de realisatie en in het bijzonder omgevingsmanagement. De combinatie legt over een tracélengte van 53 km ongeveer 750 kilometer elektriciteitskabel aan. De opdrachtsom voor dezewerkzaamheden bedraagt 17,5 miljoen euro.

Liander laat het project uitvoeren om het elektriciteitsnetwerk geschikt te maken voor de uitbreiding van het bestaande Windpark Wieringermeer. Op dit moment bestaat het uit 93 windturbines (34 solitaire turbines en turbines van de tochten Nuon). In 2019 moeten dit er 99 zijn, die genoeg energie opwekken voor 280.000-300.000 huishoudens (1 miljard KWh). Hiermee wordt de CO2 uitstoot met 600.000 ton per jaar verminderd (bron: www.windparkwieringermeer.nl).

Het project wordt uitgevoerd als open combinatie, waarbij Heijmans haar ervaring ten aanzien van Design & Construct (UAV-GC 2005) contracten inzet. Het tracé kruist meer dan 100 percelen, waardoor een goede afstemming met de perceel eigenaren een belangrijke succesfactor binnen het werk is. Tijdens het ontgraven en vervolgens aanvullen van de sleuf wordt er maar liefst 800.000 m3 grond verplaatst. Omdat het niet mogelijk is om overal te graven, worden er eveneens 42 gestuurde boringen gerealiseerd over een lengte van 4 kilometer.

De werkzaamheden buiten starten medio april 2018, met uitzondering van de booronderzoeken, en het project wordt eind 2019 opgeleverd.

- einde persbericht -

Pol, co-maker en partner voor infrastructurele werken en verlichtingstechniek

Pol infratechniek BV realiseert en onderhoudt ondergrondse infrastructuren en (openbare) verlichtingsystemen. In een markt waarin opdrachtgevers steeds meer transformeren in dienstverlenende organisaties in energie, water, (openbare) verlichting en data, is Pol creatief co-maker en bewust ketenpartner binnen dit werkgebied. Daarnaast verzorgt Pol, met eigen mensen en materieel, gestuurde boringen, straatwerk en technische verbindingen. Dit resulteert in geïntegreerde processen met een optimale technische en logistieke uitvoering. Hierdoor wordt er kosten-efficiënt gewerkt met een minimum aan overlast voor derden.

Video 90 jaar Pol infratechniek 1 april 2016