Specialist in ondergrondse Infra

Pol, co-maker en partner voor infrastructurele werken en verlichtingstechniek

Gebroeders Pol BV realiseert en onderhoudt ondergrondse infrastructuren en (openbare) verlichtingsystemen. In een markt waarin opdrachtgevers steeds meer transformeren in dienstverlenende organisaties in energie, water, (openbare) verlichting en data, is Pol creatief co-maker en bewust ketenpartner binnen dit werkgebied. Daarnaast verzorgt Pol, met eigen mensen en materieel, gestuurde boringen, straatwerk en technische verbindingen. Dit resulteert in geïntegreerde processen met een optimale technische en logistieke uitvoering. Hierdoor wordt er kosten-efficiënt gewerkt met een minimum aan overlast voor derden.

Video 90 jaar Pol infratechniek 1 april 2016

 

Jubileumboek 90 jaar Pol - kilometers op de millimeter

Ter gelegenheid het 90-jarig bestaan van Gebroeders Pol BV op 1 april jongstleden verscheen het boek ‘kilometers op de millimeter.’ Het boek vertelt het verhaal van de broers Johannes en Willem Pol die hun stratenmakersbedrijf begonnen in Leeuwarden. Al snel groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende aannemer in de infratechniek in Noord Nederland. In de jubileumuitgave wordt de geschiedenis van het bedrijf vertelt tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen. Het geeft een mooi beeld van hoe de wereld zich in de vorige eeuw ontwikkelde tot de maatschappij zoals we die vandaag de dag kennen, met al haar moderne gemakken. Wilt u een exemplaar van dit rijk geïllustreerde boek ontvangen, neem dan contact op via info@pol-leeuwarden.nl.